Nichol­son gjør comeback

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Etter sju års pause skal Jack Nichol­son nå for­sø­ke seg på en ny stor­film, den­ne gang en ny­inn­spil­ling av den tys­ke Os­car-no­mi­ner­te «Min pap­pa To­ni Erd­mann».

Den tys­ke ko­me­di­en er i år Os­car-no­mi­nert for bes­te frem­med­språk­li­ge film. Hol­ly­wood har fat­tet in­ter­es­se for filmen og skal lage en en­gelsk­språk­lig ver­sjon. Nichol­son skal sam­men med Kris­ten Wiig spil­le i filmen, iføl­ge en per­son med kjenn­skap til pro­duk­sjo­nen, skri­ver Va­ni­ty. Fil­mens tys­ke re­gis­sør Ma­ren Ade skal være pro­du­sent, men det er ennå ikke klart hvem som skal være re­gis­sør for ny­inn­spil­lin­gen, iføl­ge Va­ni­ty. 79 år gam­le Nichol­son har ikke vært å se i noen film si­den 2010.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.