Et skudd for gull

Faedrelandsvennen - - SPORT -

I kre­ven­de løy­per har lø­per­ne en puls på ca 190-195 slag i mi­nut­tet når de an­kom­mer stand­plass. Når sky­tin­gen star­ter fal­ler pul­sen nor­malt 20 slag. Un­der­sø­kel­ser vi­ser at de fleste ut­øver­ne er nede på en puls om­kring 140 slag i mi­nut­tet når sky­tin­gen er av­slut­tet. Dår­lig sikt/tåke Uten so­lid inn­sats på stand­plass blir det nep­pe edelt me­tall for de nors­ke lø­per­ne un­der VM i Hochfilzen. Et gull kan ta­pes på stand­plass, men ikke nød­ven­dig­vis vin­nes.

His­to­ri­en er sam­ti­dig full av ek­semp­ler på renn der fe­no­me­nal sky­ting har ut­gjort den sto­re for­skjel­len. Un­der VM i rus­sis­ke Khant­hy-man­sijsk i 2003 skjøt Ole Skyte­mat­te Dia­me­ter:ame­ter: ter: 5,696 mmm

(.22 Long Rif­le)

Maks.vekt: 2,75 g Ei­nar Bjørn­da­len fire ful­le hus i storm­kas­te­ne på vei­en mot seier på fel­les­star­ten. Ski­skyt­ter­kon­gens makt­de­mon­stra­sjon på stand­plass er blant de mest over­be­vi­sen­de og minne­ver­di­ge i ski­his­to­ri­en. Kom­mer det nye opp­vis­nin­ger i Hochfilzen? Hoc­fil­zen Tyngde­for­de­ling på stå­en­de ØS­TER­RIKE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.