SAKEN

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ol­sen Bil

● Brukt­bil­for­hand­ler Geir Egil Ol­sen (40) er sik­tet for grov bounn­dra­gel­se, grovt be­dra­ge­ri, grov kor­rup­sjon, he­le­ri, do­ku­ment­for­falsk­ning, urik­ti­ge opp­lys­nin­ger til myn­dig­he­te­ne og unn­dra­gel­se av kjøre­tøy fra pant­ha­ver.

● Et fa­mi­lie­med­lem er sik­tet for grovt be­dra­ge­ri, mens en an­satt i Sta­tens veg­ve­sen (40) er sik­tet for grov kor­rup­sjon.

● Sta­tens veg­ve­sen gjen­nom­fø­rer nå en stor­kon­troll av bi­ler fra Ol­sen Bil. De fryk­ter man­ge av dem er tra­fikk­far­li­ge.

● Si­den 2012 har 3000 bi­ler rul­let ut på vei­ene fra Grim­stad-fir­ma­et, har dag­lig le­der Geir Egil Ol­sen tid­li­ge­re opp­lyst til Fædre­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.