Ble «Årets Ung Kon­di­tor»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE

I sin al­ler førs­te kon­kur­ran­se gikk Ma­ni Ma­rie Ba­ad­stø fra Evje tors­dag til topps, og ble «Årets Ung Kon­di­tor».

– Det er klart jeg var ner­vøs, men føl­te jeg fikk gjort mitt bes­te, sier en for­nøyd Ma­ni Ma­rie Ba­ad­stø.

Kårin­gen skjed­de un­der SMAK 2017 på Nor­ges Vare­mes­se i Lille­strøm. Smak 2017 er et bran­sje­treff og fag­mes­se for ho­tell, res­tau­rant, cafe, in­sti­tu­sjon og kan­ti­ne, ute­liv, ba­ke­ri og kon­di­to­ri.

De seks del­ta­ker­ne i årets kon­kur­ran­se fikk førs­te da­gen én time til å veie opp rå­va­rer og fin­ne fram ut­sty­ret. Nes­te dag, un­der sel­ve kon­kur­ran­sen som had­de te­ma­et «vin­ter­fryd», fikk del­ta­ker­ne seks ti­mer på seg til å lage to des­sert­ka­ker til seks per­soner, to for­skjel­lig sjo­ko­lade­kon­fek­ter, pe­tit fours (små­ka­ker) og en show pie­ce (sjo­ko­lade­skulp­tur).

26-årin­gen fra Evje har det sis­te året vært an­satt som kon­di­tor ved Dro­me­dar­ba­ke­ri­et og Scan­dic Ni­d­el­ven i Trond­heim, der hun også gikk to år i lære. Grunn­la­get la hun på Tan­gen vi­dere­gå­en­de sko­le i Kris­tian­sand, der hun gikk på Res­tau­rant og mat­fag med kon­di­tor som for­dyp­ning and­re året.

FOTO: PRIVAT

Ma­ni Ma­rie Ba­ad­stø (26) kan smyk­ke seg med tit­te­len «Årets Ung Kon­di­tor».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.