Til Trump og hver­mann

Faedrelandsvennen - - NÆRT KRISTIANSAND - KATHRINE TALLAK­SEN SKJERDAL,

Do­nald Trump bur­de lese pro­fe­ten Amos' lil­le bok i Bi­be­len. Det bur­de man­ge and­re stats­le­de­re også gjø­re. Og du og jeg! Pro­fe­ten Amos har et klart bud­skap til al­le rike som tram­per de sva­kes hode ned i stø­vet og tren­ger hjelpe­løse bort fra vei­en (Amos 2,7), un­der­tryk­ker små­kårs­folk (Amos 4,1) tar be­stik­kel­ser og av­vi­ser fat­ti­ge i por­ten (Amos 5,12), og gjør pri­sen for høy og fus­ker med fals­ke vek­ter.

De som gjør slik, ram­mes av Guds dom. Gjør vi slik? Hvil­ket an­svar bæ­rer vi for de fat­ti­ge, for de mar­gi­na­li­ser­te, for flykt­nin­ge­ne?

Den som vil ha Gud til Gud, må også els­ke de fat­ti­ge og kjem­pe for rett­ferd:

Hat det onde og elsk det gode, hånd­hev ret­ten i por­ten! (Ho­sea 5,15) La rett vel­le fram som vann og rett­ferd lik bek­ker som all­tid strøm­mer. (Ho­sea 5,24)

Sokne­prest i Hø­våg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.