50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT KRISTIANSAND -

11. FEBRUAR 1967

●● Bjørn Wirko­la fikk sitt førs­te ne­der­lag den­ne se­son­gen, da han i ski­flyv­nin­gen i Oberst­dorf fre­dag måt­te nøye seg med tredje­plass, etter Lars Gri­ni, Norge, og Wolf­gang Sto­ehr, Vest-tysk­land. I førs­te om­gang sat­te Lars Gri­ni ny ver­dens­re­kord i ski­flyv­ning, da han etter et prakt­fullt svev lan­det på 147 me­ter. Bjørn Wirko­las re­kord fra fjor­årets Vi­ker­sund-renn var der­med slått med en me­ter. Lyn-gut­ten fikk imid­ler­tid ikke be­hol­de re­kor­den len­ge. Sve­ri­ges Kjell Sjø­berg smel­te i and­re om­gang til med et kjempe­hopp på 1488 me­ter, og ingen av de øv­ri­ge del­ta­ger­ne ne klar­te å straf­fe den­ne pre­sta­sjo­nen. . Til tross for re­kord­hop­pet måt­te Sjø­berg nøye seg med sjette­plas­sen sam­men­lagt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.