25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT KRISTIANSAND -

11. FEBRUAR 1992

●● Rødt, hvitt og blått. Gull, sølv og bron­se. Bjel­ler, trekk­spill og ju­bel­sang. Det var hel­norsk i Les Sai­sies i går. Ol-gull til Ve­gard Ulvang, Ol-sølv til Bjørn Dæh­lie og Ol-bron­se til Ter­je Lang­li. Og det på den «umu­li­ge» trem tre­mila som ingen nord­mann har vun­net i OL el­ler VM før! Etter en Ol-start der det al­ler mes­te gikk galt, reis­te lang­renns­gut­ta kjer­rin­ga og vis­te he­le ver­den vin­ter­vei­en. Gull til Ulvang, bedre kun­ne det nep­pe gått. For det lar seg ikke un­der­slå at nett­opp Ulvang, man­nen som ikke har vun­net in­di­vi­du­el­le OL- el­ler VMm me­dal­jer, var den som vi hå­pet på a al­le sam­men. Og nå inn­kas­ser­te han 1 150.000 blan­ke kro­ner for Ol-gul­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.