10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT KRISTIANSAND -

11. FEBRUAR 2007

●● Sti­an Stor­buk­ås og gruppe­sty­ret i Kris­tian­sand Frp pres­set ikke Ida Elise Th­ra­ne ut av by­sty­ret med util­bør­li­ge me­to­der. Det er kon­klu­sjo­nen i grans­kings­rap­por­ten som Kris­tian­sand Re­vi­sjons­dis­trikt har ut­ar­bei­det på opp­drag fra bys by­sty­ret. – Jeg er til­freds, og ut­fal­let var som ven­tet, sier Stor­buk­ås. I en presse­mel­ding skri­ver han at han er glad for at han slip­per å ha ryk­ter hen­gend de ved sin per­son. Han sier at han føle ler at han har vært for­hånds­dømt. By­sty sty­ret ved­tok grans­king på et luk­ket mø møte i fjor høst. Fler­tal­let men­te at det var a alvor­lig om en folke­valgt ble pres­set vekk fra verv av and­re folke­valg­te, og at man m måt­te til bunns i saken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.