Hol­lin­gen hå­per å være kamp­klar til La Man­ga

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Andreas Hol­lin­gen spil­ler ikke da­gens tre­nings­kamp mot Vi­king.

– Det blir bedre, men det er ikke så mye nytt. Jeg skal be­gyn­ne å tre­ne mer med ball nes­te uke. Må­let er å være kamp­klar til La Man­ga, sier Andreas Hol­lin­gen.

En ska­de i ryg­gen har holdt ham ute av spill nær­mest he­le for­se­son­gen. Nå me­ner han selv at han er på bed­rin­gens vei, men kam­pen mot Vi­king lør­dag kom­mer for tid­lig. Den­ne uka ble det tatt bil­der av ryg­gen, for å fin­ne ut om noe er galt.

– Jeg er gans­ke po­si­tiv til at jeg skal rek­ke å være kamp­klar til La Man­ga. Vi har ikke fått re­sul­ta­tet av bil­de­ne ennå, men jeg tvi­ler på at det er noe alvor­lig. Start rei­ser til var­me­re strøk 22. februar. Der mø­ter de rus­sis­ke Ru­bin Kazan samt Levan­ger til kamp.

Start må der­med kla­re seg uten midt­bane­spil­le­ren når de mø­ter Vi­king i Randa­berg­hal­len lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.