Sol­bak­ken for­len­ger med FCK

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

FC Kø­ben­havn og Stå­le Sol­bak­ken har skre­vet ny kon­trakt. Den nye av­ta­len strek­ker seg til som­mer­en 2021.

Stå­le Sol­bak­ken (48) var første­val­get til Nor­ges Fot­ball­for­bund i jak­ten på ny norsk lands­lags­tre­ner i vin­ter, men be­stem­te seg til slutt for å tak­ke nei til job­ben. Nå er det klart at den suk­sess­ful­le tre­ne­ren fort­set­ter i FCK fram til som­mer­en 2021.

– Stå­le har vårt DNA i blo­det, og vi er stol­te og gla­de for å ha Stå­le hos oss i man­ge år fram­over, sier FCKS klubb­di­rek­tør An­ders Hørs­holt til klub­bens nett­si­der.

Sol­bak­ken kom til FCK som spil­ler i 2000. Han ble ho­ved­tre­ner i 2006 med stor suk­sess. I 2011 prøv­de han lyk­ken som tre­ner i Tysk­land (Köln) og se­ne­re i Eng­land (Wolver­hamp­ton) uten å im­po­ne­re vel­dig. Han vend­te til­ba­ke til Kø­ben­havn i 2013 og har igjen fått la­get på vin­ner­spo­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.