En­de­lig ble det full vin­ter i byen!

Aking og ski – midt i Kris­tian­sand. Lør­dag stor­kos­te folk seg med snø­en.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det hvi­te og kal­de kom seint, men godt – i al­le fall for un­ge­ne Fædre­lands­ven­nen traff uten­dørs lør­dag.

Akku­rat nok snø gjor­de at En­ri­que (6) og beste­mor Cin­dy Sau­ra kun­ne prø­ve seg på den opp­kjør­te løy­pa i Bane­heia.

MED BESTE­MOR På TUR

– Kom igjen! Kjempe­bra! ros­te beste­mor da seks­årin­gen sat­te ut­for en av bak­ke­ne i løy­pa.

Litt knall og fall ble det for En­ri­que. Men han glis­te li­ke­vel fra øre til øre.

– Det går så fort, for­tal­te han oss.

Iføl­ge føre­mel­din­gen fra Midt­Ag­der fri­lufts­råd er 2,2 kilo­me­ter kjørt opp i det po­pu­læ­re by­næ­re tur­om­rå­det. El­lers er det kjørt opp løy­per på ste­der som Je­gers- berg, Strai, Dønne­stad, Hel­ler­myr og Voie.

– Nå gjel­der det å be­nyt­te sjan­sen, sier beste­mor Cin­dy Sau­ra.

Len­ger nord, på Sandrip i Ven­ne­sla, var det godt med folk lør­dag. Her er en rek­ke løy­per kla­re.

PØLSEPAUSE

Fædre­lands­ven­nen traff en fa­mi- lie fra Øvre­bø som kos­te seg med bål etter ski­gå­in­gen. Selv om ski­fø­ret har vært kleint på Sør­lan­det i år, var det de­res fem­te el­ler sjet­te tur på ski for se­son­gen.

– Vi bor på Homs­tean så det er ikke man­ge mi­nut­te­ne opp til ny­de­lig ski­føre. Vi elsker rett og slett Sandrip, sier mam­ma Kir­sti.

Og det er vik­tig med på­fyll i unge og litt eld­re krop­per etter at

FOTO: JA­COB BUCHARD

Den­nis Gum­me­dal (bak) og Adri­an Se­ver­in­sen på vei ned Va­bua på Lund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.