Ulve­jak­ten kan bli ut­vi­det fra og med ons­dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet av­gjør in­nen ons­dag om li­sens­jakt­pe­rio­den in­nen­for ulve­so­nen den­ne vin­te­ren blir for­len­get med seks uker.

For­sla­get til kli­ma- og mil­jø- de­par­te­men­tets (KLD), som kan tre i kraft fra ons­dag 15. februar, går ut på å for­len­ge­li­sens­jakt­pe­rio­den in­nen­for ulve­so­nen til 31. mars den­ne vin­te­ren. KLD vil ut­vi­de jakt­pe­rio­den blant an- net for å kun­ne ta høy­de for ny kunn­skap om ul­ve­ne gjen­nom den på­gå­en­de ra­dio­mer­kin­gen.

At det er fle­re ul­ver enn be­stands­må­le­ne Stortinget har satt, har økt pres­set på re­gje­rin­gen for å til­la­te fel­ling av fle­re ulv.

For­sla­get, som had­de hø­rings­frist lør­dag 11. februar, blir av­gjort av KLD in­nen ons­dag 15. februar. Fel­lings­pe­rio­den for ulv in­nen­for ulve­so­nen er van­lig­vis fra 1. janu- ar til og med 15. februar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.