Lys­bak­ken på topp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Sv-le­der Audun Lys­bak­ken ble søn­dag som ven­tet no­mi­nert til en ny pe­rio­de på Stortinget av Horda­land SVS no­mi­na­sjons­møte i Ber­gen.

Fyl­kes­le­der Gi­na Bar­stad ble re­no­mi­nert på andre­plass. Hun møt­te som stor­tings­re­pre­sen­tant fra 2009 til 2012, og har vært Lys­bak­kens vara i den­ne stor­tings­pe­rio­den.

– Jeg gle­der meg til å be folk i Horda­land om til­lit på nytt. SV har gjort gode valg i Ber­gen og Horda­land de sis­te åre­ne, og jeg tror på enda mer fram­gang til høs­ten. Vest­lan­det er i ferd med å skif­te po­li­tisk far­ge, det blir mind­re blått og mer rødt, sier Lys­bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.