Hod­ne kre­ver «nazifri­sør» ut av «Løg­nasevan­ge­li­et»

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ELI­SA­BETH BIE

Merete Hod­ne er ra­sen­de på Løg­na­sla­get, som kal­ler hen­ne «Nazifri­sø­ren på Bry­ne» i revy­en «Løg­nasevan­ge­li­et». Om ikke or­det fjer­nes, går hun ret­tens vei.

Merete Hod­ne har hørt at Løg­na­sla­get tar hen­ne for seg i revy­en «Løg­nasevan­ge­li­et», som had­de pre­miere i Stav­an­ger i ok­to­ber i fjor.

– Jeg var på en fest da jeg førs­te gan­gen hør­te om revy­inn­sla­get der jeg om­ta­les som «nazifri­sør». Det syn­tes jeg var drøyt, men gjes­te­ne sa at inn­sla­get var mor­somt ment, og at jeg ikke måt­te ta det så høy­ti­de­lig. Men det stakk.

Nå ny­lig har Løg­na­sla­get spilt revy­en i Kris­tian­sand, og da fikk jeg epost fra en mann som men- te at jeg det­te var så gra­ve­ren­de at jeg ikke måt­te fin­ne meg i det. Så nå kjen­ner jeg at jeg fått nok, sier Hod­ne.

Fri­sø­ren på Bry­ne er lands­kjent etter at hun ble dømt i den så­kalt hi­jab-saken, der hun nek­tet Ma­li­ka Ba­jan ad­gang til fri­sør­sa­lon­gen sin for­di hun bar hi­jab.

– Hva øns­ker du å opp­nå via ad­vo­kat?

– Mitt ho­ved­krav er at de skal fjer­ne or­det «nazifri­sør» fra fore­stil­lin­gen, ut­over det må de gjer­ne har­se­le­re med meg av hjer­tens lyst. Fjer­ner de or­det, er saken fer­dig fra min side. Hvis ikke, kom­mer jeg til å kre­ve øko­no­misk kom­pen­sa­sjon. De skal ikke tje­ne pen­ger ustraf­fet på det­te, sier Hod­ne til Af­ten­bla­det.

FOTO: NTB SCANPIX

Merete Hod­ne tar gjer­ne en ny retts­lig run­de for å få en stopp på at hun blir kalt «nazifri­sør» i et revy­num­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.