50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13. Februar 1967

●● Det ble fa­vo­ritt­sei­er i VM på skøy­ter. Al­le­re­de etter at Ce­es Ver­kerk had­de gjort unna 500 m på gode 42.1 og had­de sine har­des­te kon­kur­ren­ter bare noen få tiende­dels se­kun­der foran seg, var det nær­mes­tær­mest «slag­ne slag­ne lande­vei­en» for «den fly­ven­de hol­le­nol­len­der». Han fikk opp­le­ve det han all­tid har drømt om: å bli ver­dens­mes­ter i en ko­ken­de Bis­lett-gry­te, foran et pub­li­kum som gjen­nom al­le løp og sær­lig i av­slut­nings­se­re- mo­ni­en, ga ham det Bis­lett-sus han an leng­tet etter. Med VER­KERK i ild­spru­ten­de bok­sta­ver på indre­ba­nen, nen, gikk Ver­kerk sin æres­run­de med laur­bær­kran­sen, en for­gu­det skik­kel­se se i det blå ly­set fra en pro­sjek­tør som fulg­te gte ham rundt ba­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.