25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13. Februar 1992

●● Dob­bel Gullvang. Ve­gard fra nord klar­te det igjen. Og der­med­der­me har OL i Al­bert­vil­le fått den førs­te dob­belt­mest­re­ren.dobb For­mid­da­gens 10-kilo­me­te lo­me­ter ble en ny makt­opp­vis­ning av Kir­ke ke­nes-lø­pe­ren. Etter en for­nuf­tig start der han lå på ni­ende­plass ved førs­te pas­se­ring, gikk han bare for­te­re og for­te­re i snø­stor­men i Al­bert­vil­le. M Med fjerde­plass til Bjørn Dæh­lie ble 10 10-kilo­me­te­ren en ny makt­opp­vis­ning fra de nors­ke lø­per­ne. Å for et ut­gangs­punk punkt foran lør­da­gens jakt­start! Dra­ma­tikk un un­der­veis var det også. Den dob­belte gull­vinn gull­vin­ne­ren falt nem­lig etter fire kilo­me­ter og brakk en stav. I den form Ve­gard Ulvang er nå, er han v visst ikke til å stan­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.