Bjørn­da­len jub­let for «helt fantastisk» bron­se

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Mar­tin Fourca­de var su­ve­ren på Vm-jakt­star­ten, men Jo­han­n­es Thing­nes Bø og Ole Ei­nar Bjørn­da­len sik­ret sølv og bron­se. Bjørn­da­len jub­let for nok en Vm-me­dal­je.

– En stor norsk dag. Bare å ta av seg hat­ten for de nors­ke, sa Andreas Sta­brun Smith og Tor­geir Bjørn i NRKS kom­men­ta­tor­boks.

43 år gam­le Bjørn­da­len skjøt 19 treff av 20 mu­li­ge. Det holdt til tredje­plass for ve­te­ra­nen. Han ble forbi­gått av 20 år yng­re Jo­han­n­es Thing­nes Bø like før mål, men ber­get bron­sen. Det var Bjørn­da­lens 45. Vm-me­dal­je i kar­rie­ren.

– Helt fantastisk. Det er som en seier for meg, jeg er utro­lig for­nøyd. Og det er van­vit­tig moro med to nors­ke me­dal­jer, sa Bjørn­da­len til NRK om tredje­plas­sen.

– Jeg fikk egent­lig mak­si­malt ut av lø­pet slik det ut­vik­let seg, sa en for­nøyd Jo­han­n­es Thing­nes Bø til stats­ka­na­len. Han ga ros til lag­ka­me­rat Bjørn­da­len.

– Det er fantastisk å se det Ole Ei­nar får til, sa Bø, som selv skjøt på seg tre straffe­run­der i søn­da­gens kon­kur­ran­se.

Ingen kun­ne gjø­re noe med ver­dens­cup­le­der Fourca­de. Han had­de full kon­troll i Hochfilzen.

– Jeg har vun­net man­ge gan­ger i VM, men det sma­ker all­tid like godt, sa Fourca­de, som også be­nyt­tet an­led­nin­gen til å gra­tu­le­re Bø og Bjørn­da­len.

Tarjei Bø ble ni­ende­mann på Vm-jakt­star­ten i Øs­ter­rike.

– Jeg må gra­tu­le­re Jo­han­n­es og Ole. Me­get im­po­ne­ren­de, sa eldste­bror Bø.

Emil Heg­le Svend­sen sto over jakt­star­ten etter kol­lap­sen på sprin­ten lør­dag. Han skal der­imot være klar igjen til her­re­nes nor­mal­dis­tan­se.

FOTO: NTB SCANPIX

Ole Ei­nar Bjørn­da­len jub­ler for bron­se idet han går over mål­stre­ken på jakt­star­ten i Hochfilzen. 43-årin­gens 45. Vm-me­dal­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.