Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Fikk fire prik­ker

● Fikk du med deg hvil­ket skjenke­sted i Kris­tian­sand som fikk fire prik­ker for brudd på al­ko­hol­lo­ven etter en kon­troll 20. no­vem­ber i fjor?. Les på krsby.no.

Fot­ball på ra­dio

● Fikk du med deg Je­s­pers og Påls sis­te fot­ball­ra­dio med Frank Strand­li som for­tel­ler om li­vet etter proff­kar­rie­ren? Hvis ikke så bør du gjø­re det på fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.