Brann­til­løp i res­tau­rant i Dron­nin­gens gate

Faedrelandsvennen - - NYHETER - SVEN ARTHUR LJOS­LAND/JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Det var brann­til­løp i en pizza­res­tau­rant i Dron­nin­gens gate i Kris­tian­sand søn­dag kveld.

Mel­din­gen om brann­til­løp kom klok­ka kvart på ti søn­dag, og nød­eta­te­ne var raskt på ste­det. 110 Ag­der meld­te på Twit­ter at år­sa­ken var brann i en kjøk­ken­ven­ti­la­tor. Like før klok­ka 22.00 meld­te brann­ve­se­net at bran­nen opp­sto i ei frityr­gry­te, og at den ble sluk­ket. Like etter meld­te po­li­ti­et at brann­til­lø­pet var un­der kon­troll. Fædre­lands­ven­nens re­por­ter på ste­det fikk opp­lyst av inn­sats­le­der Hans Waage i Ag­der po­liti­dis­trikt at bran­nen opp­sto på spise­ste­det Cam­pi­no piz­ze­ria, og at den var for­år­sa­ket av mat­la­ging på kjøk­ke­net der. – Flam­me­ne har slått opp i ven­ti­la­to­ren. De an­sat­te had­de sluk­ket bran­nen selv da brann­ve­se­net an­kom, sier han. Iføl­ge Waage var det tre an­sat­te i res­tau­ran­ten og ingen gjes­ter. To av dem ble di­mit­tert, mens den sis­te ble med til lege­vak­ta. Po­li­ti­et opp­ret­ter sak på for­hol­det.

FOTO: JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Brann­ve­se­net ryk­ket ut etter mel­ding om brann­til­løp i Dron­nin­gens gate i Kris­tian­sand søn­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.