An­meldt for brann i re­vet hus

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD/ EIRIN MAR­GRETHE FIDJE

Al­le nød­eta­te­ne ryk­ket man­dag ut til brann i et re­vet hus. Nå van­ker an­mel­del­se for ulovlig bren­ning av ma­te­ria­ler.

Ved 11.30-ti­den be­kref­tet 110-sen­tra­len at de had­de ryk­ket ut til en hus­brann på Ska­re på Trom­øy. Også po­li­ti­et ryk­ket ut til bran­nen for å sjekke om det he­le fore­gikk på lov­lig vis. Brann­ve­se­net var ikke vars­let i for­kant av ned­bren­nin­gen. På ste­det vis­te det seg at ved­kom­men­de ikke had­de til­la­tel­se til å la byg­nin­gen gå opp i røyk. – Det drei­er seg om ulovlig bren­ning av byg­nings­ma­te­ria­ler, og for­hol­det vil bli an­meldt, sier po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg. Også am­bu­lan­sen ryk­ket ut etter brann­mel­din­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.