Met­te Finne­stad best i felt­stev­net

Faedrelandsvennen - - SPORT - JARLE TVINNEREIM, for Det Fri­vil­li­ge Skyt­ter­ve­sen

Søgne­skyt­te­ren Met­te Eli­sa­beth Finne­stad skjøt 29 treff med he­le 23 in­ner­treff og gikk til topps i hel­gas felt­stev­ne.

Kris­tian­sand og Om­egn skyt­ter­lag ar­ran­ger­te dob­belt­stev­ne sam­men med Ive­land lør­dag, med fint vær og gode skyte­for­hold. Eks­tra gle­de­lig var at re­kord­man­ge 165 skyt­te­re del­tok.

Met­te Eli­sa­beth Finne­stad gjen­nom­før­te en so­lid felt­run­de, og vant felt­stev­net til Kris­tian­sand og om­egn med 29/23. Tre skyt­te­re til skjøt 29 treff, og på de nes­te plas­se­ne kom Dag Kåre Salvesen fra Ime­nes, Tor Hen­ning Post fra Ug­land og Lars Kris­ti­an Sol­heim fra Ve­gårs­hei skyt­ter­lag.

In­ge Hvi­tås fra Sau­he­rad gikk til topps på stev­net til Ive­land med 30/18 foran Arn­finn Bakke­voll fra Søg­ne og Ma­ri­us Myklebust fra Eger­sund med 30/17.

USe re­sul­ta­te­ne i det­te inn­leg­get på lo­kal­s­por­ten.fvn.no

FOTO: PRIVAT

Met­te Eli­sa­beth Finne­stad had­de he­le 23 in­ner­tiere og vant i hel­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.