Odd Tand­berg er død

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Kunst­ne­ren Odd Tand­berg døde man­dag kveld, 92 år gam­mel, opp­ly­ser dat­te­ren Tri­ne Tand­berg til NTB. Tand­berg ble født i Oslo 16. april 1924. Han ar­bei­det som norsk ma­ler, bil­led­hog­ger og gra­fi­ker og var blant for­kjem­per­ne for abs­trakt kunst i et­ter­krigs­ti­dens Norge. Sam­men med blant and­re Carl Ne­sjar og Inger Sit­ter sto Tand­berg for ut­smyk­king av re­gje­rings­kvar­ta­let. I Høy­blok­ka sto han bak fire vegg­de­ko­ra­sjo­ner i trappe­av­sat­ser i sand­blåst na­tur­be­tong, et ar­beid som ble full­ført i 1957–58. Han lag­de også et re­li­eff i sand­blåst be­tong på Jern­bane­tor­get T-bane­sta­sjon.

Kunst­ne­ren ble i 2007 ut­nevnt til rid­der av 1. klasse av St. Olavs Or­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.