Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Hva med her­re­ne da?

● Ski­skyt­ter­kvin­ne­ne le­ver­te ikke va­re­ne i VM i går. Hva med her­re­ne Bjørn­da­len, Birke­land og de and­re? Kan det være lov å håpe på gull? Følg ren­net fra 14.30.

Sym­fo­ni­en an­mel­des

● Hva me­ner Fædre­lands­ven­nens an­mel­der om KSOS gjen­nom­fø­ring av Sjosta­kovitsj´ fem­te sym­fo­ni i kveld? Un­der le­del­se av Ma­nu­el Ló­pez-gó­mez. Sjekk fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.