Fyl­ke og navn

Faedrelandsvennen - - MENING -

De­bat­ten om ag­der-fyl­ke­ne skal he­te Ag­der el­ler Sør­lan­det fore­kom­mer meg helt ab­surd.

●● Fyl­ket er en ad­mi­ni­stra­tiv en­het, ikke noe den en­kel­te mann el­ler kvin­ne iden­ti­fi­se­rer seg med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.