Skjær­går­den hvi­ler

Faedrelandsvennen - - MENING - KARIN SØRENSEN

●● Stil­le - stil­le - skjær­går­den hvi­ler. Ikke en lyd bry­ter vin­te­rens fred. Ingen tu­ris­ter som frem­over iler, ingen rask speed­båt som fa­rer av sted.

Bare en vas­struk­ken pram inn­på stran­den lig­ger for­latt med ei åre på snei. Hvit­skur­te stein nes­ten ned­gravd i san­den glim­ter i sol­stri­pen som ba­ner vei.

Skar­ven på skjæ­ret den strek­ker på vin­gen, ven­ter på sel­skap av trekk­fugl fra sør.

Hva de har opp­levd på rei­sen vet ingen, vi tar imot dem med gle­de som før.

Snart så vil still­he­ten bry­tes av ly­der.

Ly­set vil kom­me med mot og med kraft. Skjær­går­den våk­ner og li­vet det sy­der, vår­en tar vei uten kart el­ler draft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.