Kif-brød­re vant i Tyr­ving­le­ke­ne

Faedrelandsvennen - - SPORT - INGER B. STEINSLAND, for KIF Fri­idrett

Fa­bi­an og Myron Wein­berg fra KIF Fri­idrett vant sam­let tre gull i det størs­te fri­idretts­stev­net in­nen­dørs som noen gang er blitt ar­ran­gert i Norge.

Det var over 1200 del­ta­ke­re fra ti år og opp­over i hel­gas stev­ne. Seks del­ta­ke­re fra KIF Fri­idrett var med den­ne gan­gen. Fa­bi­an Wein­berg var først med på kule (5kg i G16). Bes­te kast var 14,91m. Det var ny stevne­re­kord, 1009 po- eng og 1. plass. Fa­bi­an har al­le­re­de klart kra­vet i kule til Euro­pean Youth Olym­pic Fes­ti­val som er i juli. Hans øvel­ser er dis­kos og kule, men i hel­ga prøv­de han seg også i høy­de. Da ble det 1,85m, 979 po­eng og 1.plass.

Store­bror Myron (17) del­tok i G18-klas­sen i leng­de. Det ble ny pers med 6,51m, 942 po­eng og 1. plass. Store­søs­ter Stel­la (18) del­tok i J18/19 i leng­de og kule. Hun kom i beg­ge øvel­ser på en fin 4.plass. I kule pres­ter­te hun 10,38m, 920 po­eng og i leng­de 4,67m, 738 po­eng.

Em­ma Nata­lie Ha­gen Dhir (J18) del­tok på 60m og 200m. I 60m kom hun på en fin 5.plass med 8,06 s, 970 po­eng. I 200m ble det en 6.plass med tida 26,60 s, 929 po­eng. Ma­ri Katri­ne Brei­lid fikk ti­den 8,22 s, 927 po­eng på 60 m. Michael Wein­berg kom på en 3. plass i kule menn se­nior (7,26kg) med 8,93 m.

Nes­te stev­ne for Myron og Stel­la er UM/NM Mange­kamp og i mars blir det UM in­nen­dørs for al­le.

FOTO: PRIVAT

Fa­bi­an (15, t.v.) og Myron Wein­berg (17) ut­mer­ket seg i hel­gens Tyr­ving­le­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.