Ek­te­pa­ret får bo sam­men li­ke­vel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

For­mann­ska­pet i Aren­dal har ved­tatt at ek­te­pa­ret Gun­vor (95) og Char­les Hovd Nil­sen (94) li­ke­vel skal få bo sam­men på syke­hjem­met i Aren­dal.

Aren­dals ord­fø­rer Ro­bert C. Nord­li be­stem­te ons­dag at ek­te­pa­rets sak skul­le haste­be­hand­les i for­mann­ska­pet tors­dag for- mid­dag. NRK meld­te tors­dag at for­mann­ska­pet en­stem­mig gikk inn for at ek­te­pa­ret nå skal få bo sam­men på Ny­sko­gen bo- og om­sorgs­sen­ter på His­øy. Det var da Gun­vor fikk slag i fjor og flyt­tet inn på Ny­sko­gen, at det ble søkt om syke­hjems­plass til både hen­ne og ekte­man­nen. Char­les fikk imid­ler­tid av­slag på sin søk­nad om syke­hjems­plass i kom­mu­nen, med be­grun­nel­se om at han ikke var syk nok. Saken ble kla- get inn til Fyl­kes­man­nen i Aus­tog Vest-ag­der. Ek­te­pa­ret har vært sam­men si­den 2. ver­dens­krig, og har vært gift i 67 år. Ord­fø­rer Ro­bert C. Nord­li sier til TV 2 at kom­mu­nen gjor­de en rik­tig vur­de­ring fag­lig sett da de av­vis­te Char­les søk­nad om syke­hjems­plass, men at de nå vil vise skjønn for å ver­ne ek­te­pa­ret.

FOTO: PRIVAT

Gun­vor og Char­les Hovd Nil­sen har kjem­pet for å kun­ne bo på sam­me syke­hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.