Kvin­ne (19) til syke­hus

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ELLING SVELA

Fire unge kvin­ner hav­net i grøf­ta på glatt føre. En hav­net på syke­hus.

En 19 år gam­mel kvin­ne ble brakt til syke­hus med am­bu­lan­se etter en ut­for­kjø­ring i Tvede­strand sent ons­dag kveld.

Kvin­nen, som ble brakt til akutt­mot­ta­ket ved Sør­lan­det syke­hus Aren­dal, var fø­rer av bi­len. Hun skal ikke være alvor­lig ska­det, iføl­ge po­li­ti­et.

Med seg i bi­len had­de fø­re­ren tre and­re kvin­ner på 19 og 20 år.

– Pas­sa­sje­re­ne ble brakt til lege­vakt for sjekk, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Mar­tin Ug­land ved Ag­der po­liti­dis­trikt til Fædre­lands­ven­nen. Al­le de fire kvin­ne­ne er bo­satt i Kris­tian­sand.

Ulyk­ken skjed­de på fyl­kes­vei 411 mel­lom Tvede­strand og Gje­ving.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.