Fakta

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Da­grun Erik­sen (45)

● Da­grun Erik­sen er fra Kris­tian­sand, bo­satt i Bærum.

● Ble valgt for KRF til by­sty­ret i Kris­tian­sand i 1995.

● Vara­re­pre­sen­tant fra Vest-ag­der på Stortinget 1997 – 2001, møt­te fast for Jon Lille­tun i 1997–2000. Stor­tings­re­pre­sen­tant fra VestAg­der 2001–2005.

● Vara­re­pre­sen­tant fra Vest-ag­der 2005–2009, ryk­ket opp som fast etter Jon Lille­tuns død i 2006.

● Stor­tings­re­pre­sen­tant fra VestAg­der 2009–2013.

● Ble vra­ket fra stor­tings­valgs­lis­ten i 2013, da Hans Fred­rik Grø­van fikk første­plas­sen.

● Krfs førs­te nest­le­der si­den 2004.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.