Dår­lig strø­ing av for­tau­ene i Kvad­ra­tu­ren

Faedrelandsvennen - - MENING - IVAR HAMRE

Hvor­for er det så glat­te for­tau i byen?

●● Ons­dag ved 11-ti­den var det svært glatt på man­ge for­tau i byen, til og med i Råd­hus­gata og ut for­bi Hånd­ver­ke­ren.

Det kan vans­ke­lig ten­kes at til­gjen­ge­lig­he­ten på sand er år­sa­ken, så for­kla­rin­gen må lig­ge et an­net sted, men hvis det bare blir strødd, tren­ger vi ingen rede­gjø­rel­se i avi­sen.

På for­hånd takk!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.