25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

17. FEBRUAR 1992

●● Den­ne hel­ga vil gå inn i his­to­ri­en som en av de al­ler størs­te idretts­hel­ge­ne noen gang. Det end­te med tre in­di­vi­du­el­le Ol-gull, to Ol-sølv og en Ol-bron­se. Det be­gyn­te med jakt­star­ten lør­dag. Su­ve­rent skøy­tet Bjørn Dæh­lie fra res­ten­re av lang­rennskob­be­let og vant i ut­klas­sings­stil. Sølv til Ve­gard Ulvang etter en so­lid slutt­spurt. Kje­til André Aamodt fulg­te opp i går med gull i Su­per-g i Val d’ise­re, mens Jan Ei­nar Thor­sen kjør­te inn til bron­se. Jo­han Koss gikk en for­ry­ken­de 1500 me­ter og vant fire hundre­de­ler foran Ådne Søn­de­rol. Da får det hel­ler våge seg at ski­skyt­ter­ne sprakk og hop­per­ne lan­det på ku­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.