«Bratt og glatt.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TOR­GEIR EIKE­LAND

Ikke pigg­dekk. Nei & nei», stod det i sms-en jeg send­te sje­fen. Hun er en sånn som det er gøy å skrem­me, og hun had­de ang­ret straks hun had­de sagt ja til å låne meg sin manns svin­dy­re bil. Iblant er det tomt i kur­ven hvor nøk­le­ne til re­por­ta­sje­bi­le­ne lig­ger, og da hen­der det at man tren­ger å låne kjøre­tøy for å kom­me seg fort nok dit in­ter­vju­ob­jek­tet ven­ter. «What?!» lys­te det på mo­bil­skjer­men idet jeg tryk­ket på start-knap­pen. Jeg hum­ret for meg selv da jeg slapp det split­ter­nye Au­di-gli­set i gang­fart ned den ise­te klei­va. Imot kom en bil i høy fart for å kla­re å kom­me seg opp, og jeg føl­te et øye­blikk hov­mo­det stå for fall. Si­den jeg klar­te å kom­me meg til­ba­ke uten ska­de ble det en fort­satt fin dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.