Tett tåke skapte kaos i fly­tra­fik­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT ELLING SVELA

Tett tåke har tors­dag etter­mid­dag og kveld skapt sto­re pro­ble­mer for fly­tra­fik­ken på Kje­vik. Først ved 20-ti­den kun­ne de førs­te fly­ene lan­de.

Like før 21.30 fikk Fædre­lands­ven­nen opp­lyst av Avi­nor at for­hol­de­ne had­de bed­ret seg. Det var fort­satt en del tåke, men sik- ten var god nok til at fly­ene kun­ne lan­de.

Kap­tei­nen om bord i Sas-fly­et som skul­le gått fra Oslo 19.40, med­del­te det­te til sine pas­sa­sje­rer like før fly­et tok av fra Gar­der­moen:

«Vi be­kla­ger for­sin­kel­sen, som skyl­des tett tåke i Kris­tian­sand. Nå har det blitt bedre, slik at det er lan­dings­klart for øye­blik­ket». Fly­et lan­det like før 21.30. Sil­je Dags­vik var en av pas­sa- sje­re­ne som sto fast på Kje­vik tors­dag kveld.

– Jeg skal til Kø­ben­havn, men fly­et er kan­sel­lert. Fore­lø­pig vet jeg ikke hva som skjer, sa Dags­vik like før 18.30. Litt se­ne­re for­tal­te Dags­vik at Kø­ben­havn-pas­sa­sje­re­ne ble frak­tet med buss til Stav­an­ger.

FOTO: THO­MAS HEGNA

Klok­ken 21.30 tors­dag kveld lan­det det førs­te Oslo-fly­et, etter at fly­plas­sen had­de vært til­nær­met stengt si­den i 17-ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.