Na­sjo­nal­gar­den mot inn­vand­re­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Trump-ad­mi­ni­stra­sjo­nen vur­de­rer å mo­bi­li­se­re opp mot 100.000 med­lem­mer av USAS na­sjo­nal­gar­de for å på­gri­pe pa­pir­løse inn­vand­re­re

Det mel­der ny­hets­by­rå­det AP. Iføl­ge et ut­kast til for­slag om nye til­tak mot ulov­li­ge inn­vand­re­re som ny­hets­by­rå­et har fått tak i, skal na­sjo­nal­gar­den søke opp og på­gri­pe ulov­li­ge inn­vand­re­re over sto­re de­ler av USA og ikke bare i grense­om­rå­de­ne mot Mex­i­co.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.