FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

75 år

Rei­dun Rog­ne­rud, Kris­tian­sand. Øns­ker å gra­tu­le­re min flot­te mor, Rei­dun Rog­ne­rud med 75-års­da­gen lør­dag 18. februar. Da­gen blir fei­ret med fa­mi­li­en på Tinn­heia.

60 år

Carl An­ders Hæ­ge­land. I mor­gen søn­dag 19. februar fyl­ler den­ne ak­ti­ve man­nen, Carl An­ders Hæ­ge­land 60 år!! Klem­mer og gra­tu­la­sjo­ner sen­des din vei!!

50 år

John Svein­all, Mar­nar­dal. Gra­tu­le­rer med da­gen, du er su­per. Vi er glad i deg! Sto­re klem­mer fra he­le fa­mi­li­en din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.