Norsk fias­ko da Tysk­land vant sta­fet­ten

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

De nors­ke ski­skyt­ter­kvin­ne­ne mis­lyk­tes to­talt på Vm-sta­fet­ten i Hochfilzen. Det ble bare 11.-plass. Fa­vo­rit­ten Tysk­land vant foran Ukrai­na og Frank­ri­ke.

– Norge er 2.16,1 bak vin­ne­ren. En ni­trist norsk dag, kon­sta­ter­te Andreas Sta­brun Smith og Tor­geir Bjørn i NRKS kom­men­ta­tor­boks.

Norge var re­gje­ren­de ver­dens­mes­ter på sta­fett, men de nors­ke ski­skyt­ter­ne fikk det ikke til å stem­me i de øs­ter­riks­ke løy­pe­ne. Blant an­net måt­te Ti­ril Eck­hoff ut i straffe­run­de på stå- ende sky­ting. Eck­hoff, som gikk tred­je etap­pe for Norge, var na­tur­lig nok skuf­fet et­ter­på.

– Jeg prøv­de alt jeg kun­ne, men jeg fikk skik­ke­lig skjel­ven på stå­en­de. Man må sky­te bra, skal man hol­de føl­ge her. Jeg be­kla­ger det­te, sa hun til NRK.

Va­nes­sa Hinz, Ma­ren Ham­mer­sch­midt, Fran­zis­ka Hilde­brand og Lau­ra Dahl­mei­er gikk for det tys­ke vin­ner­la­get i fre­da­gens renn.

– Det­te er fantastisk. Jeg er så glad nå. Det er utro­lig kjekt for oss å vin­ne sta­fet­ten, sa tys­ke Fran­zis­ka Hilde­brand.

– En vel­dig dår­lig dag i spo­ret for Kaia Wøien Ni­co­lai­sen, sa Sta­brun Smith og Bjørn.

– Det var tungt, jeg må bare be­kla­ge at jeg ikke er i form. Det var ikke noe gøy å gå. Jeg hå­per ikke jeg har øde­lagt alt­for mye, sa Ni­co­lai­sen.

Hil­de Fen­ne, som gikk andre­etap­pen for det nors­ke la­get, skjøt fullt hus på førs­te. På stå­en­de sky­ting ble det to eks­tra­skudd. Hun veks­let også langt bak på sin etap­pe.

Mar­te Ols­bu åp­net med fullt hus på førs­te sky­ting på sis­te­etap­pen, men hun kun­ne ikke ber­ge en god plas­se­ring. På stå­en­de ble det to eks­tra­skudd. I mål var Norge alt­så over to mi­nut­ter bak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.