Her kan vin­ter­fe­rien red­des

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

An­tall barn i fat­ti­ge fa­mi­li­er øker jevnt i Kris­tian­sand. Nå byg­ger kom­mu­nen opp ut­styrs­lag­re i fle­re by­de­ler for å sik­re at de med dår­ligst råd får en fri­tid på lik lin­je med and­re barn.

Foto: ja­kob buchard

Stei­nar An­ton­sen og Ben­te Jo­hann­es­sen i Fri­tids­eta­ten Øst byg­ger opp ut­styrs­la­ger på Strøm­me for å hjel­pe barn som ikke har råd til ut­styr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.