Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Hva snak­ker de om her?

● Det kan du fin­ne ut ved å gå inn på podcas­ten på fvn. no. Der mø­ter jour­na­list Frank Mersland re­dak­tø­re­ne Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad og Vi­dar Ud­jus til løs prat.

Live­ka­me­ra

● Du kan se hvor­dan væ­ret er over sto­re de­ler av lands­de­len på våre we­bka­me­ra­er. Lu­rer du på om det er uvær på vei inn fra vest, kan du sjek­ke Lin­des­nes-ka­me­ra­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.