FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12 år

Oda So­fie Sør­skår, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Oda som fyl­ler 12 år i dag! Snill store­søs­ter,god venn­in­ne,iv­rig spei­der,flink i fri-idrett og mye mer. Hele fa­mi­li­en gra­tu­le­rer,og hå­per du får en flott dag,du skjøn­ne,gode jen­te

8 år

Lu­cas, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 8-års­da­gen, kjæ­re Lu­cas. Du er en ak­tiv gutt som els­ker fot­ball og parkour, og er ute i all slags vær. Hå­per du får en su­per dag. Knuse­klem­mer fra Ce­line, Jen­ny, pap­pa og mam­ma.

5 år

Hen­rik rei­nert­sen Jer­stad, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til fot­balgut­ten vår Hen­rik som blir 5 år i dag! Du er en topp! Du er mor­som og vi dig­ger når du show­er og dan­ser! Du har et stort og godt hjer­te! Stor klem fra Ole, Ju­lie, m og p

4 år

Lær­ke Dahl, Søg­ne. Ver­dens bes­te Lærke­mor fra Søg­ne er 4 år i dag. Hipp hipp hur­ra for god­jen­ta vår. Kos og klem fra Ninni og Bes­te, Bes­teroy og Mim­mi, onk­ler og tan­ter

4 år

Lær­ke Dahl, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Lær­ke Dahl som fyl­ler 4 år 20. fe­bru­ar! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

3 år

fred­rik Kol­nes, Søg­ne. Hipp hur­ra for fi­nes­te Fred­rik som fyl­ler 3 år 20.02.17, på Forus. Burs­dags­hil­sen fra Mo­mo, Mof­fa, Di­na, on­kel Ni­co­lai og Sil­je, Høl­len og Hov­den.

1 år

Jo­han Nor­mann So­lås, Song­da­len. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Jo­han Nor­mann som fyl­ler 1 år. Du er sol­strå­len vår og vi er vel­dig glad i deg alle sam­men. Sto­re klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Isa­bell, mor og far, mor­mor og mor­far

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.