Ha­rald Kris­ti­an Han­sen til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - PER VI­DAR HAN­SEN

●● Våre kjæ­re far, svi­ger­far, beste­far, olde­far og on­kel, Ha­rald Kris­ti­an Han­sen, døde den 22. ja­nu­ar 2017 i Arkan­sas, USA.

Han var født i Far­sund 6. de­sem­ber 1923. Fa­mi­li­en flyt­tet til Kris­tian­sand da han var ung. Han flyt­tet til USA med sin fa­mi­lie i 1957. Han etter­lot seg tre barn; Per Vi­dar, Lis­beth og Ka­ri Met­te, alle USA.

Bi­set­tel­sen har fun­net sted i USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.