FA Cup-bom­be­ne smalt

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Man­ches­ter City klar­te ald­ri å sco­re på mes­ter­skaps­se­rie­la­get Huddersfield i 0-0-kam­pen i Fa-cu­pens fem­te run­de.

Pep Guar­dio­la star­tet kam­pen med et sterkt lag, blant an­net med Sergio Agüero på topp, mens Huddersfield star­tet med fle­re nøk­kel­spil­le­re på ben­ken.

Ver­ken Agüero el­ler noen av hans lag­ka­me­ra­ter mak­tet å set­te bal­len i mål bak Huddersfield-keeper Jo­el Cole­man til tross for et ved­va­ren­de press i slutt­mi­nut­te­ne.

Hel­ler ikke ver­te­ne fant vei­en til nett­mas­ke­ne, og det be­tyr at det blir om­kamp i Man­ches­ter.

Ned­tu­ren fort­set­ter for Leices­ter, som tap­te 0-1 borte mot Mil­l­wall i sin Fa-cup­kamp til tross for å ha spilt med en mann mer i over en halv­time.

Shaun Cum­mings ble hel­ten for Mil­l­wall med sin sco­ring på over­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.