Rea­ge­rer på for­skjells­be­hand­ling

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Pres­te­ne i Den nors­ke kir­ke li­ker vel­dig dår­lig at noen av dem øns­kes vel­kom­men i sam­ar­beid, mens and­re er uøns­ket. De er sin­te og så­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.