Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Hvem hol­der på med slikt?

● Vi­king­skip med lys. Smidd i jern og svei­set sam­men. Hvem i all ver­den hol­der på med slikt i Kris­tian­sand? Det kan du fin­ne ut på fvn.no i dag.

Vin­ter­fe­rie­væ­ret

● Hvor­dan blir væ­ret i vin­ter­fe­rien? For­svin­ner snø­en helt oppe i fjel­let på grunn av pluss­gra­de­ne? Vi tar en sis­te sjekk med me­teoro­lo­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.