Bil kjør­te av vei­en ved kir­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD

En kvin­ne ble kjørt til lege­vakt etter en ut­for­kjø­ring like øst for Bir­ke­nes kir­ke søn­dag kveld.

Klok­ken 19.46 fikk po­li­ti­et mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke på fyl­kes­vei 41, like øst for Bir­ke­nes kir­ke, alt­så i ret­ning Birke­land.

Folk på ste­det for­tal­te at bi­len fikk skrens og hav­net ut­for vei­en. Skade­om­fang ukjent. Kvin­nen ble kjørt til lege­vakt for sjekk. Bi­len hav­net godt uten­for vei­en og sto til slutt i en bratt skrå­ning ved et jor­de.

Po­li­ti­et opp­ly­ser at fø­rer var kom­met seg ut av bi­len før po­li­ti og am­bu­lan­se nåd­de fram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.