Fakta

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kaci Kull­mann Fi­ve

● Født 13. april 1951 i Oslo.

● Død 19. februar 2017.

● Star­tet som po­li­tisk ak­tiv i Bærum Unge Høy­re i 1970.

● I 1977 ble hun valgt til Unge Høy­res førs­te kvin­ne­li­ge le­der. Hun var par­ti­ets ung­doms­le­der fram til 1979.

● Inn­valgt på Stortinget fra Akers­hus 1981 – 1997.

● Hun var han­dels- og skips­farts­mi­nis­ter i Jan P. Sy­ses re­gje­ring fra 1989 til 1990.

● Fi­ve var Høy­res førs­te kvin­ne­li­ge le­der fra 1991 til 1994.

● I 2014 ble Kull­mann Fi­ve dia­gnos­ti­sert med bryst­kreft.

● I 2015 ble hun valgt til le­der av Den nors­ke No­bel­ko­mi­té.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.