Stor­mak­te­nes dø­de­li­ge spill

Sy­ria-kri­gen er kom­pli­sert. Ceci­lie Hel­les­tveit hjel­per oss å for­stå den et styk­ke på vei.

Faedrelandsvennen - - KULTUR BOK -

ANA­LY­SE

En stor krig i en li­ten ver­den

Ceci­lie Hel­les­tveit

Pax

«All gjel­den­de for­nuft» er tit­te­len på Wencke Müh­lei­sens brev­ro­man hvor av­sen­de­ren – en kvin­ne­lig aka­de­mi­ker med en fortid fra et fri­lynt kunst­ner­kol­lek­tiv i Øs­ter­rike – ikke ulikt Müh­lei­sen selv – fø­rer en dis­ku­sjon med seg selv un­der på­skudd av en brev­kor­re­spon­dan­se.

Bre­ve­ne er adres­sert til tre for­skjel­li­ge per­soner som står hen­ne nær – hen­nes «livs­led­sa­ger», hen­nes «venn­in­ne» samt en uspe­si­fi­sert «du».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.