QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - FC City Bir­ming­ham Ka­sakh­stan Fe­mørin­gen Stille­ha­vet) i ko­lo­ni­en bri­tis­ke gjen­væ­ren­de sis­te den er det( En­gelsk Mona­co av Rai­ni­er Fyrst Khe­ops melk) og mel smør, av( saus Hvit Ki­ga­li 5 No. Cha­nel Mercury Fred­dy

1. Hvem skrev ”Crazy Litt­le Thing Cal­led Love” mens han lå i bade­ka­ret på et ho­tell?

2. Hva het den førs­te par­fy­men fra Gab­ri­el­le «Coco» Cha­nel?

3. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Rwan­da?

4. Hva slags saus er bé­cha­mel?

5. Hvil­ken av de tre py­ra­mi­de­ne i Gi­za er størst?

6. Hvem gif­tet den ame­ri­kans­ke film­skue­spil­ler­in­nen Grace Kel­ly seg med i 1956?

7. Hvil­ket språk er det of­fi­si­el­le på Pit­cair­nøy­ene, i til­legg til pit­kairnsk?

8. Hvil­ken mynt var mest brukt til å kas­te på stik­ka med?

9. I hvil­ket land lig­ger byen Al­ma­ty, tid­li­ge­re Al­ma-ata?

10. Hvil­ket en­gelsk fot­ballag blir kalt ”the Blues”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.