25 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA DET STO PÅ TRYKK -

21. FEBRUAR 1992 21. FEBRUAR 1967

●● ●● – Vi har vært for snil­le. Vi ak­ter nå i langt stør­re grad å ta inn pante­gjen­stan­de­ne, og vi har bl.a. ord­ne­t­ord oss med la­ger­plass for bi­ler i park par­ke­rings­hu­set øverst i Elve­gata. Det er k kem­ner Egil Bjør­gum som set­ter tomme­skru­en på dår­li­ge be­ta­le­re. Stilt over­for det fak­tum at det nå er re­stan­ser på skat­ter og ar­beids­gi­vera av­gift for til sam­men 133 mil­lio­ner kro kro­ner, tyr han nå til skar­pe­re lut. – Restan stan­se­ne øker fra år til år, og vi la­ger en hand hand­lings­plan for hvor­dan vi skal få inn dis­se pen­ge­ne.p Vi har kan­skje vært for snil­le tid­li­ge tid­li­ge­re. Nå vil vi pan­te i stør­re grad, og sat­ser på å ta inn pante­gjen­stan­de­ne. Så vi har ord­net oss med la­ger for både bi­ler og gjen­stan­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.