Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Vi­pers 18.30 i kveld

● Vi­pers og Mar­ta To­mac spil­ler hjem­me mot Stor­ha­mar i Aqua­ra­ma kl. 18.30 i dag. Følg kam­pen på fvn. no og sjekk re­ak­sjo­ne­ne etter kam­pen.

Dream Thea­ter før Kil­den

● Dream Thea­ter be­skri­ver den nors­ke fan­ba­sen som lo­jal, in­tens og hardco­re. Tors­dag kveld skal de mø­tes igjen i Kil­den. Møt dem først på fvn.no. På Insta­gram: insta­gram.com/fedre­lands­ven­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.