FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

85 år

Gret­ha Sol­frid Fredriksen, Kris­tian­sand. Kjæ­res­te mam­ma. Gra­tu­le­rer så mye med 85-års­da­gen 19. fe­bru­ar. Vi er alle vel­dig glad i deg. Fra Sol­frid, Arne, Rei­dar og Hel­ge med fa­mi­li­er.

85 år

Per Sandø, Søg­ne. Hipp hur­ra for Per Sandø som fyl­ler 85 år i dag. Vi er så uen­de­lig glad i deg, he­le fa­mi­li­en gle­der seg til å fei­re da­gen din. Klem fra barn og barne­barn med fa­mi­li­er.

80 år

Tor­finn Flaa, Birke­land. Gra­tu­le­rer med over­stått 80-års­dag til vår snil­le pap­pa, beste­far og svi­ger­far. Takk for wn fin fest! Hå­per sel­ve da­gen også var bra! Klem fra Tor John­ny, Anne­li­se, Andreas, Sond­re, Syn­ne og Marie.

40 år

Li­ne Aust­vik Fug­le­stein, Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re vår kjæ­re, spre­ke Li­ne som er 40 år i dag. Takk for alt du gjør for oss. Vi er glad i deg! Vi gle­der oss til å fei­re da­gen sam­men på hyt­ta. Hil­sen Hel­le, Ti­ril og Jostein.

9 år

Kris­ti­an Emil Mi­kal­sen , . Grat­tis med da­gen til vår tur­ne- og fot­ball­gla­de sønn og lille­bror! Du er en stor sjar­mør som vi er så glade i og stol­te over! Hå­per da­gen blir kjempe­fin!! Klem fra mam­ma, pap­pa og Hed­da.

6 år

Tiffa­ny Bles­sing, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Tiffa­ny, som fyl­ler 6 år i dag ons­dag 22.fe­bru­ar. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra

5 år

Odin Tøn­nes­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til nin­ja­gut­ten vår Odin som blir 5 år i dag. Du er en snill og god bror for Jo­hanne:) Sto­re burs­dags­klem­mer ifra Jo­hanne, mam­ma og pap­pa :)

2 år

Corne­lia J. Markussen, Song­da­len. Vår kjæ­re Corne­lia har en­de­lig blitt to år, og ble i hel­gen fei­ret av både fa­mi­lie og gode ven­ner! Vi gra­tu­le­rer deg så mye med den sto­re da­gen! Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Le­ona Isa­bel og Norah.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.